Skólaráð

Í Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir:

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.

Starfsáætlun skólaráðs 2020-2021

Ráðherra setur reglugerð um starfsemi skólaráða í samráði við samtök sveitarfélaga, kennara og foreldra.

Nánar er kveðið á um starfsemi og hlutverk skólaráða í Reglugerð um skólaráð við grunnskóla.

Hér má finna einblöðung frá Umboðsmanni barn um hlutverk skólaráðs.

Í skólaráði skólaárið 2020-2021 sitja:

Helga Hildur Snorradóttir skólastjóri

Unnar Stefán Sigurðsson aðstoðarskólastjóri

Bryndís Gísladóttir grunnskólakennari

Björn Víkingur Skúlason grunnskólakennari

Karólína Óskarsdóttir starfsmaður skóla

Rúnar Hannah foreldri

Kolbrún Guðjónsdóttir foreldri

Rúna Björg Sverrisdóttir nemandi í 10.bekk

Óliver Már Elvarsson nemandi í 10.bekk