Skólaráð

Í Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir:

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.

Starfsáætlun skólaráðs 2022-2023

Ráðherra setur reglugerð um starfsemi skólaráða í samráði við samtök sveitarfélaga, kennara og foreldra.

Nánar er kveðið á um starfsemi og hlutverk skólaráða í Reglugerð um skólaráð við grunnskóla.

Hér má finna einblöðung frá Umboðsmanni barn um hlutverk skólaráðs.

Þeir sem skipa skólaráð Holtaskóla skólaárið 2023-2024 eru:

  • Unnar Stefán Sigurðsson, skólastjóri
  • Elínborg Herbertsdóttir, kennari
  • Bryndís Gísladóttir, kennari
  • Karólína Björg Óskarsdóttir, starfsmaður skóla
  • Erla Hafsteinsdóttir, foreldri
  • Aníta Rós Sigurðardóttir, foreldri
  • Sólrún Glóð Jónsdóttir, nemandi
  • Drífa Magnúsdóttir, nemandi
  • Hrafnhildur Hilmarsdóttir, grenndarsamfélag

Áheyrnarfulltrúi og staðgengill skólastjóra: Sigrún Huld Auðunsdóttir, aðstoðarskólastjóri.