Námsver

Samkvæmt grunnskólalögum eiga allir nemendur rétt á að fá kennslu við sitt hæfi. Sérkennsla er ein af mörgum leiðum til að ná þessu markmiði og stefnt er að því að hún verði eðlilegur þáttur í skólastarfinu. Því meiri þátt sem foreldrar og fjölskyldur nemenda eiga í því að taka ákvörðun um sérkennslu fyrir börn sín því meiri líkur eru til að sérkennslan nái tilætluðum árangri.

Tvö námsver eru við skólann, eitt fyrir yngsta stig og eitt fyrir mið- og unglingastig. Námsverskennari ber ábyrgð á að útbúa einstaklingsnámsskrá fyrir nemendur sem sækja námsverið og víkja frá í námi. Nemendur námsvera eru skráðir í bekki en meginverkefni umsjónarkennara er að gæta félagslegrar stöðu nemenda með því að tryggja gott upplýsingastreymi til námsverskennara svo nemendur séu virkir þátttakendur í samfélagi skólans.

Námsver yngsta stigs þjónustar 1.-4. bekk og er aðaláhersla á lestur, lesskilning og talnaskilning. Í námsveri eldra stigs eru nemendur 5.-10. bekkjar og er metið út frá þörfum hvers og eins hvaða fög eru sótt í námsver og hvernig námið er skipulagt. Unnið er markvisst með umsjónarkennara og foreldrum að skipulagi og utanumhaldi um nemenda.

Í Holtaskóla koma sjálfboðaliðar fjóra daga í viku, mánudaga til fimmtudaga, og hlusta á nemendur lesa sem eiga í erfiðleikum með lestrarnámið. Verkefnið er kallað lestrarömmur. Hver nemandi fær 10 mínútur einu sinni í viku. Þjálfunin fer fram í rými í enda gangi yngsta stigs.