Málver

Í Málveri Holtaskóla er námsgreinin íslenska sem annað tungumál kennd. Það er námsgrein fyrir nemendur sem hafa ekki nægilegt vald á íslensku til að geta stundað nám í íslenskum skólum til jafns við aðra nemendur. Þetta á jafnt við um tvítyngda (fjöltyngda) nemendur og nemendur af íslenskum og erlendum uppruna.

Nám í greininni miðar að því að nemendur með annað móðurmál en íslensku fylgi jafnöldrum sínum í öllu námi eftir því sem kostur er. Þetta þýðir að viðfangsefni íslensku sem annars tungumáls tengjast öllum námsgreinum. Áhersla er lögð á lestur, orðaforðavinnu, ritun, stafsetningu og móðurmáls notkun. Móðurmál nemenda er mikilvægt fyrir farsælt nám í íslensku sem öðru tungumáli, því fá nemendur stuðning til að tengja saman sitt fyrsta og annað tungumál sem mest, allir nemendur ná tökum á að nýta stafræna tækni til að ná betra valdi á námi sínu. Í Málveri býðst foreldrum nemenda stuðningur við nám barna sinna svo og hvatning til að hlúa að og rækta móðurmál þeirra.

Starfsfólk Málvers

Erla Þorsteinsdóttir verkefnastjóri
Rúna Lís Emilsdóttir
Unnur K. Kristjánsdóttir