Námsmat

Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár og metið hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Megináherslur hæfnimiðaðs námsmat eru:

- Áhersla er lögð á hæfni nemandans,
- Nemandi verði meðvitaðri um hvað er ætlast til af honum,
- Meira gegnsæi í námsmati fyrir nemendur og foreldra,

Hér má finna bæklinginn sem fer vel yfir það námsmat sem að framfylgt er í Holtaskóla.

Kynningarmyndband frá Mentor um námsmat má finna hér.